درباره ما

از سال 2018 از کشور آلمان شروع به ارائه خدمات بازرگانی در حوزهای مختلف تجاری مشغول شدیم اما در سال 2022 بخاطر درخواست های متعدد خرید شکر علاقمند شدیم که خیلی تخصصی تر در این حوزه فعالیت خود را آغاز کنیم.

ماموریت ما

ما قصد داریم یک همراه، مشاورو یک نماینده ای باشیم برای پیگیری از طرف خریداران در یک معامله خرید شکر. ما قصد داریم فراتر از خدمات بازرگانی یک خاطره خوب برای شما رقم بزنیم.

ارزش های ما

ارزش های انسانی ما یک از اصول اصلی در انجام امور برای ما محسوب می شود صداقت، فداکاری، راز داری در پیگیری امور با هر فرد حقیقی یا حقوقی مسئله ای غیر قابل انکار است.

ما با تمام توان و با انرژی بیشتر و راه کارهای جدید در این حوزه ورود کردیم تا بتوانیم نقش آفرینی درستی برای مراجعین خود داشته باشیم.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin